Din Menu
Fra fotoalbummet...

Nyeste artikler
> Billede ind i profil
> Optimer tabler i dat...
> Total Commander
> Redirect en side
> Mods / Infusion op p...
Downloads
SE ALLE DOWNLOADS...
Nye downloads
SurrealExperience 17
Luxury Yachts 10
Glare in Dark 66
AS-AppStore 36
AS-Global 20
AS-yellow_star 24
Hitman Games Zone 19
AS-Football 23
AS-Christmas 40
JuleCountdown til c... 20
Top 5 downloads
buzzlightyear 2256
junglebook 2250
Disney2 2219
php-fusion-7-01-02 2165
mickey-pluto. 2111
Disney1 2109
Opgraderingspakke v... 1834
danish_locales_v7_1 1808
Themes-phpfusion.dk
Facebook
Facebook

Pernille

statistik
Screenshots DB
Total Images: 796
Latest Images

statistik
Fra fotoalbummet...

Connect via Facebook
Connect via Facebook
Select your language
Danish Language Danish   English Language English
Fødselsdage i Februar
01.02 Nahomita (38)
10.02 indiajuliet (42)
21.02 Offenbach (61)
22.02 alexf (76)
23.02 Ranger (60)
27.02 Hamil (49)
28.02 deathvolvox (38)
Tilfældig Billede
Udtalelser fra brugerne
"Jag vill bara säga att (Assensvej) är jätte bra hemsida för nybörjare som kan få hjälp här,sen hemsidan är jätte fin med massa saker inne.....

God Jobb.......Admin ."

tedo
Reklame
Antispam
Se indlæg
Hvem er her? 1 gæst(er)
 Udskriv debat
Hjælp til at indsætte video i tema
MattMadsen
Hej igen herinde.. :)

Er det en der kan hjælpe mig med at indsætte en php kode i mit tema?

Det er en video kode.
Download kildekode  Kode
<script type="text/javascript" src="http://weeklybuzz.org/embed/buzzamatic/2529/"></script>
Der skal være en ude i hver side af temaet..

Her er theme filen.

Download kildekode  Kode
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright © 2002 - 2012 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Name: FP Crisp Orange Theme
| Filename: theme.php
| Author: Fangree Productions
| Version: v1.00
| Developers: Fangree_Craig
| Site: http://www.fangree.com
+--------------------------------------------------------+
| CONTRABUTIONS: News & Forum icons from Stylo by Falcon
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at http://www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";

define("THEME_WIDTH", "100%");
define("THEME_BULLET", "<img src='".THEME."images/bullet.png' alt='' style='vertical-align:middle; border: 0px;'/>");
set_image("author",  THEME."images/author.png");
set_image("date",  THEME."images/date.png");
set_image("reads",  THEME."images/reads.png");
set_image("comments",  THEME."images/comments.png");
set_image("readmore",  THEME."images/readmore.png");
set_image("edit",  THEME."images/edit.png");
set_image("print",  THEME."images/printer.png");
set_image("sticky",  THEME."images/sticky.png");
set_image("new",  THEME."images/new.png");

function render_page($license=false) {

global $settings, $main_style;

   //Header
   echo "<div class='$main_style' style='width:".THEME_WIDTH.";'>\n";
   echo "<div class='floatfix'>\n";
   
   echo "<div class='full-header floatfix'>\n";
   
   echo"<div class='inner-container'>\n";
      //echo"<div style=''>";
//require_once INFUSIONS."simple_header_login/login.php";
//echo"</div>";
   echo"<div class='banners'>".showbanners()."</div></div></div>\n";
   
    //Subheader
   echo "<div class='sub-header floatfix'>\n";
   echo"<div class='inner-container'>";
   echo "<div class='sub-links'>".showsublinks("","white")."</div>\n";
   echo "<div class='sub-date'>".showsubdate()."</div>\n";
   echo "</div></div></div>\n";
   
   //Content
   echo"<div class='inner-container'>";
   if (LEFT) { echo "<div id='side-border-left'>".LEFT."</div>\n"; }
   if (RIGHT) { echo "<div id='side-border-right'>".RIGHT."</div>\n"; }
   echo "<div id='main-bg' class='clearfix'><div class=''>".U_CENTER.CONTENT.L_CENTER."</div></div>\n";
   echo"</div>";
   
   //Footer
   echo "<div class='footer'>\n";
   echo "<div class='footer-links'>";
   require_once THEME."includes/footer_links.php";
   echo"</div>\n";
   echo"<hr class='footerhr'></hr>";
   echo "<div class='copyright'>\n";
   echo stripslashes($settings['footer']);
   echo "<br /><br />\n";
   if ($license == false) { echo showcopyright()."\n"; }
   if ($settings['visitorcounter_enabled'] !== '0') {
   echo "<br /><br />\n"; }
   echo showcounter()."\n";
   if ($settings['visitorcounter_enabled'] == '0') {
   echo "<br />\n"; }
   if ($settings['rendertime_enabled'] =='1' || $settings['rendertime_enabled'] =='2') { echo"<br />".showrendertime();} else { echo"<br /><br />\n"; }
   if ($settings['rendertime_enabled'] =='1' || $settings['rendertime_enabled'] =='2') { echo "<br /><br />\n"; }
   echo"FP Crisp Orange Theme by <a href='http://www.fangree.com' target='_blank' title='Fangree Productions'>Fangree Productions</a>.\n";
   echo "</div>\n</div>\n</div>\n";

}

//Render Comments Function
function render_comments($c_data, $c_info){
   global $locale, $settings;
   opentable($locale['c100']);
   if (!empty($c_data)){
      echo "<div class='comments floatfix'>\n";

   if ($c_info['admin_link'] !== false) {
      echo "<div class='floatfix'>\n";
      echo "<div class='comment_admin'>".$c_info['admin_link']."</div>\n";
      echo "</div>\n";
   }

      foreach($c_data as $data) {

         $comm_count = "<a href='".FUSION_REQUEST."#c".$data['comment_id']."' id='c".$data['comment_id']."' name='c".$data['comment_id']."'>#".$data['i']."</a>";
         
         echo "<div class='comment-main spacer'>\n";
         echo "<div class='tbl2 clearfix floatfix'>\n";
   if ($settings['comments_avatar'] == "1") { echo "<span class='comment-avatar'>".$data['user_avatar']."</span>\n"; }
           echo "<span style='float:right' class='comment_actions'>".$comm_count."\n</span>\n";
         echo "<span class='comment-name small'>".$data['comment_name']."</span>\n";
         echo "<span class='small'>".$data['comment_datestamp']."</span> \n";
   if ($data['edit_dell'] !== false) { echo "<span class='comment_actions'>".$data['edit_dell']."\n</span>\n"; }
         echo "\n<div class='tbl2 comment_message'>".$data['comment_message']."</div>\n";
         echo "</div></div>\n";
   }

      echo "</div>\n";

   } else {
       echo "<div class='nocomments-message spacer'>".$locale['c101']."</div>\n";
   }
closetable();
}

//Render News Function
function render_news($subject, $news, $info) {
    global $locale, $settings, $aidlink;
   if (file_exists(THEME."locale/".$settings['locale'].".php")) {
    include THEME."locale/".$settings['locale'].".php";
} else {
    include THEME."locale/English.php";
/* News source */
      if (!strstr($info['news_source_url'], "http://") && !strstr($info['news_source_url'], "https://")) {
         $urlprefix = "http://";
          } else {
         $urlprefix = "";
      }
       if($info['news_source_url'] != "" && $info['news_source_title'] != ""){
           echo " <strong>Source:</strong> <a href='".$urlprefix.$info['news_source_url']."' title='".$urlprefix.$info['news_source_url']."' target='_blank'>".$info['news_source_title']."</a>";
           }
           /* News source */
}
   $breaking_news = 3600; //Breaking News Time (1 Hour/60 Mins/3600 Seconds)
      opentable($subject.(time()-$info['news_date'] < $breaking_news ? " <span class='breaking-news'>Sidste Nyt</span>" :
   ($info['news_sticky'] == 1 ? "<img class='sticky-news' src='".get_image("sticky")."' title='Sticky News Item' alt='Sticky News Item'/>" : "")));
    echo" <div class='news-info'><img src='".get_image("author")."' alt='".$locale['global_070']." ".$info['user_name']."'  title='".$locale['global_070'].$info['user_name']."' class='news-icons' /> ".profile_link($info['user_id'], $info['user_name'], $info['user_status']);
          echo " <img src='".get_image("date")."' alt='".$locale['global_049']."".$locale['global_071']." ".showdate("%d-%m-%Y %H:%M", $info['news_date'])."' title='".$locale['global_049']." ".$locale['global_071'].showdate("%d-%m-%Y %H:%M", $info['news_date'])."' class='news-icons' /> ".showdate("%d-%m-%Y %H:%M", $info['news_date'])."\n";
         echo " <img src='".get_image("reads")."' alt='".$info['news_reads']." ".$locale['global_074']."' title='".$info['news_reads']." ".$locale['global_074']."' class='news-icons' /> ".$info['news_reads']." ".$locale['global_074']."";
             if ($info['news_allow_comments'] && $settings['comments_enabled'] == "1") { echo "&nbsp; <img src='".get_image("comments")."' alt='".$info['news_comments'].($info['news_comments'] == 1 ? $locale['global_073b'] : $locale['global_073'])."'  title='".$info['news_comments'].($info['news_comments'] == 1 ? $locale['global_073b'] : $locale['global_073'])."' class='news-icons' /> <a href='".BASEDIR."news.php?readmore=".$info['news_id']."#comments'>".$info['news_comments'].($info['news_comments'] == 1 ? $locale['global_073b'] : $locale['global_073'])."</a>\n"; }
              echo "<div class='flright clearfix'>\n";
               echo "<a href='".BASEDIR."print.php?type=N&amp;item_id=".$info['news_id']."'><img class='news-iconsb' src='".get_image("print")."' title='Print' alt='printer' /></a>\n";
               if (iADMIN && checkrights("N")) {
                echo " <a href='".ADMIN."news.php".$aidlink."&amp;action=edit&amp;news_id=".$info['news_id']."'><img class='news-iconsb' src='".get_image("edit")."' alt='".$locale['global_076']."' title='".$locale['global_076']."' border='0' /></a>\n";
               }
              echo "</div>\n";
             echo"</div>\n";
             echo "<div class='news-body floatfix'>".$info['cat_image'].$news."</div>\n";
            if ($info['news_ext'] == "y") {  echo" <div class='news-infob'>";
         echo" <a class='news-button' href='".BASEDIR."news.php?readmore=".$info['news_id']."'>Læs Mere</a>";
    echo"</div>\n";
   }
    closetable();


}

//Render Articles Function
function render_article($subject, $article, $info) {
    global $locale, $settings, $aidlink;
    opentable($subject);
    echo" <div class='news-info'><img src='".get_image("author")."' alt='".$locale['global_070']." ".$info['user_name']."'  title='".$locale['global_070'].$info['user_name']."' class='news-icons' /> ".profile_link($info['user_id'], $info['user_name'], $info['user_status']);
          echo " <img src='".get_image("date")."'alt='".$locale['global_049']."".$locale['global_071']." ".showdate("%d-%m-%Y %H:%M", $info['article_date'])."' title='".$locale['global_049']." ".$locale['global_071'].showdate("%d-%m-%Y %H:%M", $info['article_date'])."' class='news-icons' /> ".showdate("%d-%m-%Y %H:%M", $info['article_date'])."\n";
         echo " <img src='".get_image("reads")."' alt='".$info['article_reads']." ".$locale['global_074']."' title='".$info['article_reads']." ".$locale['global_074']."' class='news-icons' /> ".$info['article_reads']." ".$locale['global_074']."";
             if ($info['article_allow_comments'] && $settings['comments_enabled'] == "1") { echo "&nbsp; <img src='".get_image("comments")."' alt='".$info['article_comments'].($info['article_comments'] == 1 ? $locale['global_073b'] : $locale['global_073'])."'  title='".$info['article_comments'].($info['article_comments'] == 1 ? $locale['global_073b'] : $locale['global_073'])."' class='news-icons' /> <a href='".BASEDIR."articles.php?article_id=".$info['article_id']."#comments'>".$info['article_comments'].($info['article_comments'] == 1 ? $locale[   'global_073b'] : $locale['global_073'])."</a>\n"; }
              echo "<div class='flright clearfix'>\n";
               echo "<a href='".BASEDIR."print.php?type=A&amp;item_id=".$info['article_id']."'><img class='news-icons' src='".get_image("print")."' title='Print' alt='printer' /></a>\n";
               if (iADMIN && checkrights("A")) {
              echo "<a href='".ADMIN."articles.php".$aidlink."&amp;action=edit&amp;article_id=".$info['article_id']."'><img class='news-icons' src='".get_image("edit")."' alt='".$locale['global_076']."' title='".$locale['global_076']."' border='0' /></a>\n";
               }
              echo "</div>\n";
             echo"</div>\n";
             echo "<div class='news-body floatfix'>".($info['article_breaks'] == "y" ? nl2br($article) : $article)."</div>\n";
          echo" <div class='news-infob'>";
   echo"</div>\n";
    closetable();

}


// opentable Function
function opentable($title) { 
echo "<div class='capmain'>$title</div>\n";
echo "<div class='main-body2 floatfix'>\n";
}

// closetable Function
function closetable() { echo "</div>\n"; }

// openside Function
function openside($title, $collapse = false, $state = "on") {
global $panel_collapse; $panel_collapse = $collapse;

echo "<div class='scapmain'>";
if ($collapse == true) {
$boxname = str_replace(" ", "", $title);
echo "<div style='float:right;'>".panelbutton($state,$boxname)."</div>";
}
echo $title."</div>\n<div class='side-body floatfix'>\n";
if ($collapse == true) { echo panelstate($state, $boxname); }
}

// closeside Function
function closeside($collapse = false) {
global $panel_collapse;
if ($panel_collapse == true) { echo "</div>\n"; }
echo "</div>\n\n";

}
?>
På forhånd mange tak
Tjen penge på facebook
http://findenpris.dk
 
Web
Skrevet d. 03-02-2023 03:16
Reklame Agent

Antal indlæg: n^x
Tilmeldt: Altid

IP: localhost  
MattMadsen
Skal lige siges, jeg har også spurt her
http://www.php-fu...d_id=31744

bare så i ikke bruger jeres tid forgæves, hvis de svare før jer. Smile
Smile
Tjen penge på facebook
http://findenpris.dk
 
Web
assensvej
Prøv lige at vedhæfte dit tema her

såvil jeg prøve at kigge på det men vil ikke sige om jeg kan løse det Smile
HUSK at læse reglerne for Brug af Debatten - Spørgsmål i privat beskeder og på msn, besvares ikke uden aftale.

Ekspert.
En ekspert er en, der har begået om ikke alle, så i hvert fald de groveste fejltagelser inden for sit felt

Niels Bohr, atomfysiker, 1865-1962
www.assensvej.dk/images/assensvej2Dbac.png
 
MattMadsen
Mange tak Assensvej, det er vedhæfted nu. Smile
MattMadsen tilknyttede følgende billede:fil:
fp_crisp_orange.rar [56.17kB / 1090 Downloads]

Tjen penge på facebook
http://findenpris.dk
 
Web
assensvej
Jeg har kigge på den men jeg kan ikke få det til at virke måske skal du have fat i mande bag temaet
HUSK at læse reglerne for Brug af Debatten - Spørgsmål i privat beskeder og på msn, besvares ikke uden aftale.

Ekspert.
En ekspert er en, der har begået om ikke alle, så i hvert fald de groveste fejltagelser inden for sit felt

Niels Bohr, atomfysiker, 1865-1962
www.assensvej.dk/images/assensvej2Dbac.png
 
MattMadsen
Okay men rigtig mange tak for at du gad at prøve.. Smile
Tjen penge på facebook
http://findenpris.dk
 
Web
Spring til debat:
Lignende tråde
Debat Forum Svar Nyeste indlæg
Php Melody hjælp Kravlegården på Assensvej 2 15-09-2013 19:52
Modificering af tema Temaer /7.01 3 05-03-2013 23:16
jul tema i år Jule vittigheder og historie 3 27-11-2012 06:48
hjælp til bruger opret i forum Generel debat - PHP-Fusion /7.02 2 27-09-2012 07:00
Hjælp til HTML kode Kravlegården på Assensvej 3 23-09-2012 22:18